Produtora de creacións e servizos audiovisuais para realizar proxectos no eido da televisión, documental, publicidade e ficción

AZO créase en maio de 2018 en Vigo. O punto de partida é asentar un proxecto tecendo todos os elementos necesarios para realizar traballos cunha identidade propia.

Oficio, creatividade e experiencia no audiovisual galego

O grupo fundador da produtora AZO leva anos traballando e desenvolvendo proxectos no audiovisual galego

As experiencias acumuladas en diferentes producións e formatos audiovisuais ao longo do tempo fan posible que poidamos realizar traballos en diversos ámbitos. Cada proxecto é singular e merece un tratamento específico e coidado de principio a fin.

Oficio, creatividade e experiencia no audiovisual galego

O grupo fundador da produtora AZO leva anos traballando e desenvolvendo proxectos no audiovisual galego

As experiencias acumuladas en diferentes producións e formatos audiovisuais ao longo do tempo fan posible que poidamos realizar traballos en diversos ámbitos. Cada proxecto é singular e merece un tratamento específico e coidado de principio a fin.

UN EQUIPO DE CATRO

Cada membro de AZO ten o seu cometido e todos traballamos en conxunto.

Un equipo de catro persoas realiza os labores de dirección, guión, realización, dirección de fotografía, edición, son e posprodución.

MIGUEL FERNÁNDEZ

Dirección/Guión

pablo kaufmann

Dirección de fotografía/Operador de cámara

Pío Cribeiro

Realización/Operador de cámara

Eloy Táboas

Sonidista/Posprodución de audio

SOBRE O NOSO TRABALLO

Convén explicar o noso traballo en detalle para valorar o camiño dende a idea inicial ata o fin da obra realizada.

Convén explicar o noso traballo en detalle para valorar o camiño dende a idea inicial ata o fin da obra realizada.

SOBRE O NOSO TRABALLO

Convén explicar o noso traballo en detalle para valorar o camiño dende a idea inicial ata o fin da obra realizada.

O Camiño de Santiago

O Camiño de Santiago

www.azo.gal Vídeo HD-4K, Cor 6'26'' Tiñamos que concibir un vídeo para conmemorar o 25º aniversario da declaración, por parte da UNESCO en 1993, do Camiño Francés a Santiago de Compostela como Ben Patrimonio Mundial. Sobre ese contexto imaxinamos tres piares para...

read more
Somos AZO

Somos AZO

http://www.azo.gal Grupo de profesionais vinculados á expresión e cultura audiovisual que decide crear unha empresa. A partir de aí o camiño que se abre é sempre unha incógnita e tamén unha aventura. Se buscades unha axuda profesional para comunicar aquilo que...

read more