Aviso legal

AZO Audiovisual S.L. en diante AZO, provisto con NIF/CIF B27858208, enderezo BºRivadavia, Trav. das Calazas 15B, 36204, non pode asumir ningunha responsabilidade derivada do uso incorrecto, inapropiado ou ilícito da información aparecida no sitio web azo.gal.

Cos límites establecidos na ley, AZO non asume ningunha responsabilidade derivada da falta de veracidade, integridade, actualización e precisión dos datos ou informacións que se conteñen no seu sitio web.

Os contidos e información non vinculan a AZO nin constitúen opinións, consellos ou asesoramento legal de ningún tipo pois se trata unicamente dun servizo ofrecido con carácter informativo e divulgativo.

O sitio web azo.gal pode conter ligazóns (links) a outras páxinas de terceiras partes que AZO non pode controlar. Por tanto, AZO non pode asumir responsabilidades polo contido que poida aparecer en páxinas de terceiros.

Os textos, imaxes, sons, animacións, software e o resto de contidos incluídos no sitio web son propiedade exclusiva de AZO. Calquera acto de transmisión, distribución, cesión, reprodución, almacenamento ou comunicación pública total ou parcial, debe contar co consentimento expreso de AZO.

Neste sitio web non se recollen datos de carácter persoal.