A Tafona. Lucía Freitas Vídeo HD, Cor 6’30” Santiago de Compostela. Abril, 2018 Foi Lucía a que chamou á nosa porta. Faláronlle de nós e concertamos unha reunión previa para concretar cal era a súa encarga. Marchaba a Xapón...

read more