A CREACIÓN AUDIOVISUAL É UN LABOR CON VARIAS ETAPAS DE TRABALLO

Coñece, paso a paso, todo o camiño preciso para realizar unha obra audiovisual.

Idea

Tempo que transcorre entre a encarga dun traballo ata o momento no que conseguimos acordar todo o que queremos contar e como o queremos contar.

A CREACIÓN AUDIOVISUAL É UN LABOR CON VARIAS ETAPAS DE TRABALLO

Coñece, paso a paso, todo o camiño preciso para realizar unha obra audiovisual.

Idea

Tempo que transcorre entre a encarga dun traballo ata o momento no que conseguimos acordar todo o que queremos contar e como o queremos contar.

Guión

A escrita da idea nun documento. A pauta sobre a que traballamos para non desviarnos do camiño trazado.

Preprodución

Toda a organización e estudo previo á obra.

Gravación

O momento de trasladar a idea ao traballo de campo por parte do equipo creativo de AZO. O lugar da execución en directo é o momento de aproveitar todos os medios dispoñibles no tempo estipulado.

Montaxe

A acción na que sobre a idea inicial todo vai collendo forma. O material gravado fíltrase para conseguir a obra imaxinada.

Posprodución

Os últimos retoques. Para conseguir que unha obra funcione precisa ser afinada antes da súa presentación ao cliente.

Guión

A escrita da idea nun documento. A pauta sobre a que traballamos para non desviarnos do camiño trazado.

Preprodución

Toda a organización e estudo previo á obra.

Gravación

O momento de trasladar a idea ao traballo de campo por parte do equipo creativo de AZO. O lugar da execución en directo é o momento de aproveitar todos os medios dispoñibles no tempo estipulado.

Montaxe

A acción na que sobre a idea inicial todo vai collendo forma. O material gravado fíltrase para conseguir a obra imaxinada.

Posprodución

Os últimos retoques. Para conseguir que unha obra funcione precisa ser afinada antes da súa presentación ao cliente.